Ohjeita kasvattajille

Sabry ry julkaisee listaa amerikanbulldoggikasvattajista. Listalla olevat kasvattajat ovat sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen asettamia sääntöjä ja tekevät yhteistyötä yhdistyksen kanssa.

Sitoumuskasvattajaksi haetaan kirjallisella lomakkeella. 

Lomakkeen voit tulostaa sivun lopusta. 

Lomakkeen voit skannata osoitteeseen sabryjalostus@gmail.comSitoumuskasvattajaksi hyväksytään seuraavin perustein:

- Kasvattaja on Suomen amerikanbulldoggiyhdistys ry:n jäsen.

- Kasvattajalla on NKC:hen rekisteröity kennelnimi.

- Kasvattaja sitoutuu rekisteröimään pentueen NKC:hen. 

- Kasvattajalla ei ole oikeuden määräämää eläintenpitokieltotuomioita.

- Kasvattajan tulee ilmoittaa pentueet Sabryn sivuilla. Jos pentue ei täytä yhdistyksen jalostussuosituksia, tulee merkintä siltä osin pentueen kohdalle. 

- Sabryn hallitus hyväksyy kasvattajan sitoumuskasvattajaksi.

Jos kasvattajalta ei ole ilmoitettu pentuetta viiteen (5) vuoteen, sitoumuskasvattaja poistuu listalta. Listalle uudelleen päästäkseen kasvattaja tekee uuden hakemuksen.

Yhdistys ei ota kantaa kasvattajan ja pennunostajan välisiin sopimuksiin.

Säännöt koskevat vuodesta 2023 alkaen astutettuja koiria.Sabryn jalostusmääräykset: 

Lonkkakuvaus (Koiran ollessa väh. 18kk)

Kyynärkuvaus (Koiran ollessa väh. 18kk)

Sabryn jalostussuositukset:

Dna testaus (ncl,ich,huu,dm)

Selkäkuvaus (Koiran ollessa väh. 24kk)

Nartun oltava vähintään 24kk ensimmäisen astutuksen aikana.


POIKKEUSLUPA:

Pentueita koskevat poikkeusluvat tulee ilmoittaa hyvissä ajoin ennen astutusta, hakemuksessa täytyy näkyä molempien vanhempien terveys- sekä rekisteröintitiedot, sekä vapaamuotoiset perustelut. Hallitus päättää poikkeusluvista. Poikkeusluvasta tulee merkintä pentueen kohdalle.


Sabry ry suosittelee OFAa virallisena lausujana. (OFA lausuu kaikki kuvat koiran ollessa väh. 24kk) Myös kennelliitto sekä muiden maiden viralliset lausujat, jotka yleisesti käytössä amerikanbulldoggien kohdalla, käy.

Yhdistys suosittelee, että jalostukseen käytetään koiria, joiden lonkkakuvaustulos on A tai B. Tulosta C käytettäessä yhdistetään se aina parempaan. Kyynärkuvaustuloksissa käytetään 0 tai 1, kuitenkin niin, että tulos 1 yhdistetään aina terveeseen yksilöön. Selkäkuvaustuloksissa suositellaan puhdasta tulosta. Dna:n osalta suositellaan, ettei kantajia käytetä. Sabry suosittelee dna-testausta embarkin kautta. 

Nämä säännöt sekä ohjeet ovat voimassa vuoden, jonka jälkeen ne tarkistetaan.


Lisätietoa saat sähköpostitse: sabryjalostus@gmail.com

www.ofa.org
www.embarkvet.com