Rotumääritelmä

Aikoinaan amerikanbulldoggeja kasvatettiin avuksi maatilan erilaisiin töihin. Ne olivat myös iso osa perhettä ja hyvänä apuna henkilö- ja omaisuuden suojelussa.

Yleisvaikutelma:

Amerikanbulldoggi on tasapainoinen, lyhytkarvainen, lihaksikas ja urheilullinen. Amerikanbulldogit osoittavat suurta voimaa, kestävyyttä ja ketteryyttä. Urokset ovat tyypillisesti suurempia, raskas luustoisempia ja maskuliinisempia kuin nartut. 

Luonne:

Amerikanbulldoggien tulee olla valppaita, ulospäin suuntautuneita ja luottavaisia. Epäluuloisuus tuntemattomia kohtaan on hyväksyttävää. Itsevarmuutta toisia koiria kohtaan ei pidetä virheenä, mutta koirat voidaan poistaa tuomarin harkinnan mukaan kehästä luokkansa häirinnästä.

Virheet: Liian aggressiivinen tai liian arka. Tuomarin on pystyttävä koskettamaan koiraa. Koira, joka kieltäytyy kosketuksesta joko arkailemalla tai muuttumalla vihaiseksi, saatetaan hylätä vakavuudesta riippuen.

Hylkäävä:

Äärimmäinen aggressiivisuus tai arkuus.

Arkuus - Koira todetaan araksi, jos se kieltäytyy nousemasta tarkastukseen ja vetäytyy pois tuomarin luota, pelkää lähestymistä takaa tai jos se säikähtää selvästi äkillisiä ja epätavallisia ääniä. 

Huomaa, että pentujen kohdalla kypsymisen ja sosiaalistumisen myötä itseluottamuksen pitäisi kasvaa. 

Vihaisuus - Koira, joka hyökkää tai yrittää hyökätä joko tuomarin tai sen ohjaajan kimppuun provosoimatta, on ehdottomasti vihainen. Aggressiivista tai hyökkäävää asennetta muita koiria kohtaan ei pidetä vihaisuutena.

Koko:

Standard - Uros säkäkorkeus 58,42-68,58cm ja paino 34-52kg. Narttu säkäkorkeus 53,34-63,50cm ja paino 27-38,5kg.

Bully - Uros säkäkorkeus 58,42-68,58cm ja paino 36-56,5kg. Narttu säkäkorkeus 55,88-66,04cm ja paino 27-47,5kg.

Huomaa, että painon tulee olla suhteutettu koiran kokoon.

Pää:

Pään tulee olla leveä, keskipitkä ja neliömäinen.  Poskilihasten tulee erottua selvästi. 

Standard - Laatikon tai kiilan muoto on ihanteellinen

Bully - Suurempi pyöreä muoto on ihanteellinen.

Kuono:

Kuono-osan tulee olla leveä ja sierainten avoimet. Kuono-osan tulee olla tyvestä leveämpi ja kirsua kohti kapeneva. Huulten tulee olla täynnä mustaa pigmenttiä, vaaleanpunainen väri vähäisissä määrin on sallittua. Leukalinjan tulee olla selkeä, eikä leuka saa mennä ylähuulien päälle eikä peittää niitä. 

Standard - Kuonon tulee olla keskipitkä 5-10cm, sekä 35-45% pään kokonaispituudesta.

Bully - Kuonon tulee olla leveä, 5-7,6cm pitkä, sekä 25-35% pään kokonaispituudesta.

Virheet: Riippuvat huulet, kapea kuono-osa ja musta maski.

Huomaa, että kuonon suhde pään kokoon ja tyyppiin tulee olla sopusuhtainen. 

Kirsu:

Kirsun suositeltu väri on musta.

Kosmeettiset virheet: Mikä tahansa muu väri kuin musta. Punaisia, ruskeita, vaaleanpunaisia, dudley- tai grizzle-värejä esiintyy, mutta niitä pidetään kosmeettisina virheinä.

Purenta: 

Hampaiden tulee olla keskikokoisia tai suuria. Suun ollessa kiinni, hampaat eivät saa näkyä. Huulet ovat kohtalaisen paksut, musta pigmentti ihanteellinen. Hieman vaaleanpunaista väriä huulissa sallitaan.

Standard - Tiukka alapurenta (reverse scissors) suositeltavaa. Alapurenta, jopa 1,27cm hyväksyttävä, +- 0,3cm hyväksytään ilman näkyviä hampaita.

Bully - 0,63-1,27cm alapurenta koiran koosta ja kallon muodosta riippuen, +- 0,3cm hyväksytään ilman näkyviä hampaita

Virheet: Pienet hampaat tai epätasaiset etuhampaat.

Hylkäävä:

Yläpurenta tai purenta, jossa suun ollessa suljettu, hampaat näkyvät. 

Vakava virhe Bully- Tasapurenta, leikkaava purenta, yläpurenta tai kiero suu

Vakava virhe Standard - Alapurenta yli 1,9cm, yläpurenta tai kiero suu.

Huomaa, että amerikanbulldoggi on työkoirarotu, eikä niitä pidä rangaista katkenneista tai puuttuvista hampaista.

Silmät:

Mantelin muotoinen tai pyöreä, keskikokoinen.

Väri:

Ruskea silmien väri suositeltava.

Vilkkuluomi ei saa olla näkyvissä.  Musta pigmentti ihanteellinen, kaikki  muut pigmentit katsotaan kosmeettisiksi virheiksi.

Kosmeettiset virheet: 

Mikä tahansa muu silmien väri kuin ruskea. Eriväriset silmät, vaaleanpunaiset silmäreunukset tai liiallinen vilkkuluomi näkyvissä. 

Vakava virhe: 

Kierot ja epäsymmetriset silmät.

Korvat:

Korvien tulee olla korkealla päässä, keskikokoiset ja voivat olla riippuvat, puolipystyt tai ruusukorvat.

Virheet: Typistetyt korvat. Ajokoiran korvat.

Kaula:

Hieman kaareva, hyvin lihaksikas ja kohtalaisen pitkä, joka kapenee hartioista päähän.

Bully - Kaula on kooltaan lähes yhtäsuuri kuin pää. 

Virheet: Niska liian lyhyt ja paksu. Ohut tai heikko kaula.

Runko:

Leveä ja syvä rintakehä. Melko kompakti, suora ja tasapainoinen. Rintakehä ei saa olla kapea tai liian leveä, eivätkä kyynärpäät saa olla ulos- tai sisäänpäin kääntyneet. Selän tulee olla leveä ja kohtalaisen lyhyt, osoittaen suurta voimaa.

Rakenteelliset virheet: 

Selkä ei saa olla liian kapea, liian pitkä tai huojuva.

Huomaa, että virheen aste riippuu siitä, kuinka se vaikuttaa koiraan työskentelykykyyn ja liikkeeseen.

Eturaajat:

Rintakehän tulee olla syvä ja kohtalaisen leveä antaen vaikutelman voimakkuudesta ja urheilullisuudesta. Etuosan tulee olla yleisesti ottaen suora ja tasapainoinen. Rintakehä ei saa olla kapea tai liian leveä. 

Rakenteelliset virheet: 

Suorat tai ylikehittyneet olkapäät, kyynärpäät kääntyneet ulos- tai sisäänpäin. Löysät ranteet, uloskääntynyt askellus, varpaat eivät tiiviit. 

Takaraajat:

Leveä ja  hyvin lihaksikas. Lihakset kapenevat kohti jalkaa osoittaen nopeutta ja voimaa. Takaosa ei kuitenkaan yhtä lihaksikas kuin etuosa. Takakulmauksia ei saa olla liikaa eikä liian vähän. 

Vakavat rakennevirheet:

Kapeat tai heikot takaraajat, heikot välikämmenet, pihtikintut, avoin kinner, länkisääret.

Jalat: 

Jalkojen tulee olla vahvat ja suorat ja kohtalaisen raskasluiset. Etujalat eivät saa olla liian kaukana toisistaan eivätkä liian lähellä toisiaan. Välikämmenten tulee olla vahvat, suorat ja pystysuorat. Takajalkojen tulee olla kohtalaisen kulmautuneet ja yhdensuuntaiset.

Vakavat virheet:

Käyrät jalat, heikot välikämmenet, pihtikintut, avoimet kintereet, länkisäärisyys.

Tassut: 

Tassut ovat pyöreät ja  keskikokoiset. Varpaat ovat hyvin kaarevat ja tiiviit.

Virheet: Vinot tai toisistaan kaukana olevat varpaat.

Häntä:

Voimakas juuresta kintereisiin kapeneva rennossa asennossa. Jännittyneenä häntä voi kaartua ylöspäin. "Pumpunkahvainen" selän päälle kaartuva häntä on suositeltava, mutta mikä tahansa pystyasento hyväksytään, kun koira on jännittynyt. Rentona häntä saa roikkua kintereiden välissä. Häntä ei saa kaartua täydelliseksi ympyräksi.

Virheet: Häntä on kiertynyt selän päälle, korkkiruuvihäntä, mutkainen tai kiero häntä.

Huomaa, että luonnollista häntää suositellaan. Typistetty häntä hyväksytään, mutta sitä pidetään kosmeettisena virheenä. (Typistetty häntä Suomessa kielletty)

Liike:

Askelluksen tulee olla tasapainoista ja tasaista, osoittaen nopeutta, ketteryyttä ja voimaa. Liikkeen ei pidä olla liioitellun leveä. Nopeuden kasvaessa jalat liikkuvat kehon keskiviivaa kohti tasapainon säilyttämiseksi selkälinjan pysyessä liikkumattomana, jäntevänä ja tasaisena, myötäillen liikkeen linjaa.

Rakenteelliset virheet: Jalat eivät liiku samassa tasossa, jalat yliliikkuvat, jalat menevät ristiin edessä tai takana, etu- ja takajalat liikkeessä liian lähellä tai koskettavat toisiaan, peitsaaminen, vaappuminen, melonta ja poikittaminen.

Huomaa, että bully-tyypillä liike ei ole niin sulavaa ja askel on lyhyempi kuin standard-tyyppisellä koiralla.

Turkki:

Turkki on lyhytkarvainen ja sileä.

Vakavat virheet: Pitkä ja kiilloton karva.

Väritys:

Täysin valkoinen tai mikä tahansa värikuvio mukaan lukien musta, punainen, ruskea, kellanruskea ja kaikki brindle-sävyt. Johnson/Bully-tyypeille myös blue brindle ja pied ovat hyväksyttäviä värejä.

Vakavat virheet: Tri Color kuvio (kaksi väriä päällekkäin yhtenäisenä värinä, kuten valkoinen musta ja ruskea, muut värit mukaan luettuna)

Hylkäävä virhe: Merle, mikä tahansa sininen väri scott/standard-tyypissä tai Solid Blue Johnson/Bully-tyypissä.

Hylkäävät virheet:

Steriloitu tai kastroitu koira.

Uroskoirat, joilla ei ole kahta näkyvää kivestä.

Sokeus

Kuurous

Kosmeettiset virheet: 

Kosmeettisilla virheillä ei ole suurta merkitystä. Kosmeettisia virheitä ei eritellä, rakenteelliset virheet vaikuttavat enemmän, koska kyseessä on työkoira.

Rakenteelliset virheet:

Nämä viat liittyvät koiran todelliseen rakenteeseen ja perusliikkeisiin. Näitä vikoja painotetaan sen mukaan, kuinka ne haittaavat koirien työkykyä. 

Huomaa, että ominaisuudet, joiden takia koira hylätään tai arvostellaan virheelliseksi näyttelykehässä, eivät poissulje koiraa millään tavoin harrastus/työtapahtumista tai poista koiralta mahdollisuutta harrastus/työkoiraksi. 

Juoksuista narttua ei tuoda näyttelykehään, eikä niitä saa olla kehien läheisyydessä.


Rotumääritelmä on vapaasti suomennettu National Kennel Clubin sivuilta, alkuperäisen voit käydä lukemassa osoitteessa www.nationalkennelclub.com