Uroslista

Uroslistan tavoitteena on saada laajempi tarjonta jalostukseen suunnitelluille koirille. Jalostuslistalle hyväksytään urokset, jotka täyttävät Sabryn määräykset jalostuksesta. Suositusten kohdalle tulee merkintä, jos uros ei siltä osin täytä kriteerejä. Omistajan tulee olla sabryn jäsen.

Hyväksyntä listalle ei ole tae, että uroksen omistaja hyväksyy koiransa nartulle, vaan sopimus on aina omistajien välinen eikä yhdistys ole siinä osallisena millään tavalla.

Hakemus tehdään alla olevan lomakkeen kautta. Lähetä sähköpostitse viralliset terveystarkastus tulokset, rekisteröintitodistus sekä valokuvat koirasta osoitteeseen sabryjalostus@gmail.com.

Alla olevan lomakkeen täyttämällä suostun siihen, että koiran virallinen nimi, koiran kuvat , koiran kaikki kirjoittamani tiedot saavat näkyä sabryn kotisivuilla. Suostun myös siihen, että koirani kohdalle tulee merkintä siltä osin, jos koira ei täyty sabryn jalostussuosituksia. Lähettämällä lomakkeen, todennan tiedot oikeaksi ja minulla olevan lupa tietojen eteenpäin lähettämiseen. Huomioithan liitteitä lähettäessä, että henkilötietojen peittäminen on lähettäjän omalla vastuulla. Uroslistalle voit ilmoittaa uroksesi ollessasi SABRY:n jäsen.